Stjórn

Stjórn sjóðsins skipa Guðmundur Svavarsson, Guðrún Elín Pálsdóttir, Margrét Jóna Ísólfsdóttir og Heimir Hafsteinsson.

Varamenn í stjórn eru Drífa Hjartardóttir og Pétur Magnússon.

Endurskoðunarnefnd

Endurskoðunarnefnd sjóðsins er þannig skipuð:

  • Jón H. Sigurðsson, formaður
  • Guðmundur Einarsson
  • Heimir Hafsteinsson

Framkvæmdastjóri og endurskoðandi

Framkvæmdastjóri sjóðsins er Þröstur Sigurðsson og endurskoðun sjóðsins er í höndum Deloitte.

Sagan

Lífeyrissjóður Rangæinga var stofnaður 12. janúar 1971 af samtökum vinnuveitenda í Rangárvallasýslu, iðnaðar- og verkamannadeild Verkalýðsfélagsins Rangæings og Bílstjórafélagi Rangæinga. Fyrsti formaður stjórnar var kjörinn Hilmar Jónasson en aðrir í stjórn voru Garðar Björnsson, Hilmar Jónsson og Páll Björnsson. Filippus Björgvinsson var framkvæmdastjóri sjóðsins um langt skeið. Hann lét af störfum í árslok 2001 eftir rúmlega 25 ára starf í þágu sjóðsins. Sjóðfélagar eru um 11.000 og stærð sjóðsins rúmlega 16 milljarðar króna.

Lífeyrissjóðurinn starfar samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 á grundvelli samkomulags stéttarfélaga og atvinnurekanda frá 19. maí 1969 og 12. desember 1995 og tryggir þau lágmarksréttindi sem þar greinir. Aðildarfélög að sjóððnum nú eru Verkalýðsfélag Suðurlands, FIT Félag iðn- og tæknigreina og Samtök atvinnulífsins. Þeir sem eru að vinna undir samningum og á samningssvæði þeirra greiða til sjóðsins á grundvelli skylduaðildar. 

Frá árinu 1978 hefur sjóðurinn haft starfsstöð og aðstöðu í Verkalýðshúsinu, Suðurlandsvegi 3, Hellu. Eignastýring Arion banka annast rekstur og eignastýringu Lífeyrissjóðs Rangæinga og býður upp á þjónustu fyrir sjóðfélaga og launagreiðendur.

Réttindaávinnsla

Í upphafi byggði Lífeyrissjóður Rangæinga réttindagrunn sinn á stigakerfi þ.e. greiðslur sjóðfélaga breyttust í réttindi eða stig samkvæmt reiknireglum jafnrar réttindaávinnslu.

Árið 2005 og fyrr spratt upp mikil umræða um samræmingu réttindakerfa lífeyrissjóðanna í landinu en þeir höfðu ýmist byggt á stigasöfnun þ.e. jafnri réttindaávinnslu og eða aldurstengdri réttindaávinnslu þar sem iðgjaldagreiðslur vigtuðu mismikið í réttindum eftir aldri viðkomandi. Mest vigtuðu þau iðgjöld til réttinda þar sem sjóðfélagi var sem yngstur.

Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins gerðu með sér samkomulag í október 2005 um tilhögun réttinda við breytingar á réttindaávinnslu yfir í aldurstengd réttindi. Megininntak samkomulagsins fólst í því að tryggja einstaklingum rétt til þess að greiða áfram iðgjöld til þess sjóðs sem viðkomandi var í ef hann stæði frammi fyrir því að glata umtalsverðum réttindum við að færast til sjóðs sem veitir honum einungis aldurstengd réttindi. Árið 2006 var gerð breyting á réttindakerfum velflestra stigasjóða á landinu þ.á.m. Lífeyrissjóðs Rangæinga.

Lífeyrissjóður Rangæinga tók upp blandaða leið jafnrar og aldurstengdrar réttindaávinnslu árið 2006. Réttindi til lífeyris eru reiknuð í krónum og ráðast af því iðgjaldi sem greitt er til sjóðsins hverju sinni. Ávinnsla réttinda ræðst af aldri sjóðfélaga í lok þess launamánaðar sem iðgjald er greitt af til sjóðsins.

  • Aldurstengd réttindaávinnsla: þeir sjóðfélagar sem voru yngri en 25 ára þann 1. ágúst 2006 færðust strax í aldurstengda réttindaávinnslu.
  • Jöfn réttindaávinnsla eða blönduð leið: aðrir eldri sjóðfélagar færast í jafna réttindaávinnslu eða blandaða leið allt eftir því hvernig forsaga viðkomandi sjóðfélaga er hjá sjóðnum. Nánar er fjallað um grundvöll lífeyrisréttinda í 10. kafla samþykkta sjóðsins