Fullur tekjuskattur er greiddur af öllum útgreiðslum enda eru þær frádráttarbærar frá skattskyldum tekjum við innborgun í sjóðinn. Lífeyrissjóður Rangæinga sér um að standa skil á staðgreiðslu til ríkisins.

Erfðafjárskattur

Enginn erfðafjárskattur er greiddur af séreign við fráfall sjóðfélaga ef erfingjar eru maki eða börn, en í þeim tilfellum sem séreign rennur inn á reikning dánarbús, skal greiða erfðafjárskatt.

Skattkort

Ef nýta á skattaafslátt til lækkunar staðgreiðslu, þarf að skila frumriti skattkorts inn með umsókn. Heimilt er að nýta skattkort maka 100% ef um samsköttun er að ræða. Jafnframt er heimilt að nýta skattkort látins maka í allt að 9 mánuði frá andláti hans.

Tekjuskattsprósenta og persónuafsláttur ársins 2017

Staðgreiðsluprósenta tekjuskatts skiptist nú í 2 skattþrep.

  • Skattþrep 1: tekjur upp að 834.707 kr. verða skattlagðar um 36,94%.
  • Skattþrep 2: tekjur umfram 834.707 kr. verða skattlagðar um 46,24%,  

Persónuafsláttur er 52.907 kr. á mánuði og er heimilt er að nýta allan (100%) ónýttan persónuafslátt maka á árinu 2017.

Tryggingastofnun 

Leita skal ráðgjafar hjá TR vegna þeirra áhrifa sem útgreiðslur úr lífeyris- og séreignarsjóðum og aðrar tekjur hafa á greiðslur frá TR.

  • Útgreiðslur séreignar lækka ekki ellilífeyri TR frá 1. janúar 2017.
  • Útgreiðslur séreignar lækka framfærsluuppbót örorkulífeyris frá TR.
  • Útgreiðslur ellilífeyris úr samtryggingu lífeyrissjóða lækka ellilífeyri frá TR með sama hætti og aðrar tekjur, nánar hér.
  • Útgreiðslur örorkulífeyris úr samtryggingu lífeyrissjóða lækka örorkulífeyri og tengdar greiðslur frá TR, nema grunnlífeyri örorkulífeyris frá TR. 
  • Fjármagnstekjur lækka greiðslur frá TR. 

Hér er að finna gagnlegar upplýsingar á vefsíðu TR, mikilvægt að kynna sér þær breytingar sem urðu þann 1. janúar 2017:

Aðrar skerðingar

Greiðslur úr lífeyris- og séreignarsjóðum geta skert rétt til barnabóta, vaxtabóta og húsaleigubóta sem nemur hækkun á tekjuskattstofni. Greiðslur úr séreignarsjóðum skerða ekki atvinnuleysisbætur.