Erlendir ríkisborgarar utan EES og útgreiðslur viðbótarlífeyrissparnaðar og iðgjalda úr tryggingadeild
 • Erlendir ríkisborgarar utan EES geta sótt um að fá iðgjöld úr tryggingadeild endurgreidd þegar þeir flytja frá Íslandi, án vaxta en með verðbótum, sé það ekki bannað samkvæmt milliríkjasamningum, bæði framlag launþega og launagreiðanda.
 • Hafi sjóðfélagi öðlast rétt á framreikningi örorku (venjulega eftir 3 ár) getur endurgreiðsluhlutfallið lækkað.
 • Erlendir ríkisborgarar utan EES geta sótt um að fá séreign/viðbótarlífeyrissparnað útgreidda m.v. stöðu inneignar á útgreiðsludegi, að meðtalinni ávöxtun, þegar þeir flytja frá Íslandi. 
Erlendir ríkisborgarar innan EES og útgreiðslur iðgjalda úr tryggingadeild 
 • Erlendir ríkisborgarar innan EES geta ekki fengið iðgjöld úr tryggingadeild endurgreidd þegar þeir flytja frá Íslandi.
 • Það byggir á gagnkvæmu samkomulagi aðildarríkja samningsins um beitingu almannatryggingarreglna gagnvart þeim sem flytjast á milli aðildarríkjanna.
 • Erlendir ríkisborgarar innan EES sem fluttir eru frá Íslandi þegar að útgreiðslu iðgjalds úr tryggingadeild kemur, leita til systurstofnana Tryggingastofnunar í viðkomandi landi, en þær eiga að sjá um að senda fyrirspurn til Tryggingastofnunar á Íslandi.
 • Tryggingastofnun óskar þá eftir greiðslusögu/yfirliti frá Greiðslustofu lífeyrissjóða sem veitir upplýsingar úr nafnaskrá lífeyrissjóðanna.
 • Ef í ljós kemur að viðkomandi hefur greitt í lífeyrissjóð hér á landi, sendir Tryggingastofnun afrit af umsókninni á þann sjóð sem viðkomandi hefur síðast greitt í.
 • Sá sjóður sér svo um að áframsenda umsóknina á aðra lífeyrissjóði sem eru aðilar að Samkomulagi um samskipti lífeyrissjóða, ef við á.
 • Lífeyrissjóðurinn tilkynnir síðan umsækjanda um niðurstöðuna.
 • Fylla þarf út sérstök eyðublöð vegna umsókna innan EES.
 • Nánari upplýsingar má sjá inn á vefsíðu Tryggingastofnunar
Erlendir ríkisborgarar innan EES og útgreiðslur viðbótarlífeyrissparnaðar 
 • Erlendir ríkisborgarar innan EES geta ekki fengið séreign útgreidda þegar þeir flytja frá Íslandi.
 • Erlendir ríkisborgarar innan EES sem fluttir eru frá Íslandi þegar að útgreiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar kemur, þurfa yfirleitt sjálfir að setja sig í samband við þann vörsluaðila sem greitt var til, þar sem Tryggingastofnun og Greiðslustofa lífeyrissjóða hafa ekki milligöngu vegna viðbótarlífeyrissparnaðar.